top of page

The Icee Candy / Kẹo Ngậm Không Đường Xylitol The Mát Bạc Hà Trái Cây

  • The Icee Candy / Kẹo Ngậm Không Đường Xylitol The Mát Bạc Hà Trái Cây Icee Nhiều Vị 

    Net weight / Khối lượng tịnh : 23g

    Made in / Xuất sứ: China/ Trung Quốc

    • POMEGRANATE/ Hương  Lựu
    • JASMINE GREEN/ Hương hoa lài xanh
bottom of page