top of page

Okinawa Brown Sugar Milk Tea / Trà sữa 3:15pm Đường Nâu Okinawa

  • Okinawa Brown Sugar Milk Tea / Trà sữa 3:15pm Đường Nâu Okinawa

    Net weight / Khối lượng tịnh : 100g

    Made in / Xuất sứ: Taiwan / Đài Loan

bottom of page