top of page

Kẹo xí muội Vàng Đài Loan - 550g

  • Kẹo xí muội Vàng Đài Loan - 550g

    Net weight / Khối lượng tịnh : 550g

    Made in / Xuất sứ: Taiwan / Đài Loan

bottom of page