top of page

Kẹo Xí Muội Mận Vàng Đài Loan - 300g / Brown Sugar Plum 300g

  • Kẹo Xí Muội Mận Vàng Đài Loan - 300g / Brown Sugar Plum 300g

    Net weight / Khối lượng tịnh : 300g

    Made in / Xuất sứ: Taiwan / Đài Loan

bottom of page