top of page

Kẹo Xí Muội Mạch Nha Vàng Đài Loan - 90g / Yellow Sugar Plum

  • Kẹo Xí Muội Mạch Nha Vàng Đài Loan - 90g / Yellow Sugar Plum

    Net weight / Khối lượng tịnh : 90g

    Made in / Xuất sứ: Taiwan / Đài Loan

bottom of page