top of page

Kẹo nổ Striking quả bóng thiếc - 75g

  • Kẹo nổ Striking quả bóng thiếc - 75g

    Net weight / Khối lượng tịnh : 75g

    Made in / Xuất sứ: Hong Kong / Hồng Kông

bottom of page