top of page

Grain Roll / Bánh Cuộn Roll Đài Loan  Vị Trứng Muối và Rong Biển

  • Bánh Cuộn Roll Đài Loan  Vị Trứng Muối và Rong Biển

    Net weight / Khối lượng tịnh : 160g

    Made in / Xuất sứ: Taiwan / Đài Loan

  • Egg Yolk Flavor / Vị Trứng Muối

    Seaweed Flavor / Vị Rong Biển

bottom of page