top of page

Cơm Cháy Chà Bông Jornguan Thái Lan

 • Cơm Cháy Chà Bông Jornguan Thái Lan

  Net weight / Khối lượng tịnh : 100g

  Made in / Xuất sứ: Thailand/ Thái Lan

 • Cơm Cháy Chà Bông Jornguan Thái Lan Vị Heo

  Cơm Cháy Chà Bông Jornguan Thái Lan Vị Gà

  Cơm Cháy Chà Bông Jornguan Thái Lann Vị Cua

   

bottom of page